Welzijn: Wivina Demeester- De Meyer

(tijd) - Wivina Demeester (CVP) wordt in de executieve bevoegd voor welzijn, binnenlandse zaken, financiën en begroting. Demeester (48) is landbouwkundig ingenieur (RU Gent) en werkte achtereenvolgens als planningsingenieur in een bouwbedrijf en als lerares scheikunde en biologie.