Wereldbank geeft geen steun meer aan Zuid-Korea

(tijd) - De Wereldbank vindt dat de Zuidkoreaanse ekonomie voldoende ontwikkeld is om niet langer aanspraak te kunnen maken op ontwikkelingskredieten van de Wereldbank. Het per capita inkomen bedraagt nu meer dan 5.500 dollar per jaar, een stuk boven de limiet van 4.080 dollar die door de Wereldbank gehanteerd wordt om ontwikkelingslanden van ontwikkelde landen te onderscheiden. Vanaf 1995 wordt de geldkraan van de Wereldbank definitief toegedraaid. Sinds de eerste Wereldbanklening in 1962 heeft Zuid-Korea voor zo'n 7,62 miljard kredieten ontvangen van de internationale financiële instelling.