Advertentie
Advertentie

Wereldbank houdt meer rekening met sociale gevolgen herstrukturering

De internationale gemeenschap heeft er de Wereldbank terecht op gewezen dat ze bij het opleggen van herstruktureringsplannen meer rekening moet houden met de sociale gevolgen hiervan in de ontwikkelingslanden. Dat doen we sinds enige tijd ook. Wij zullen nooit de afschaffing van de landbouwsubsidies voorstellen, als dit tot de stopzetting van de landbouwproduktie leidt, wat niet wegneemt dat we zeer kritisch blijven staan tegenover overheidssubsidies. Aldus de gloednieuwe direkteur van het in Parijs gevestigd Europees bureau van de Wereldbank, de Fransman Olivier Lafourcade, gisteren tijdens een gesprek met enkele journalisten in Brussel.