"Wereldbank kan geen milieubeleid voeren'

(tijd) - De Wereldbank is niet in staat rekening te houden met het milieu. Daarom mag België geen 450 miljoen fr. storten aan de Wereldbank als bijdrage in de financiering van het internationaal milieubeleid. Het geld moet gaan naar andere instellingen. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) naar aanleiding van de "dag van de aarde'.