Wereldbank moet meer focussenop groei

(tijd) - De Wereldbank moet zich meer toespitsen op economische groei en minder op onderwijs en gezondheidszorg om de armoede in de ontwikkelingslanden terug te dringen. Dat schrijft de onafhankelijke evaluatiecommissie van de Wereldbank in een rapport.