Advertentie
Advertentie

Wereldbank schat kosten EU-toetreding torenhoog

(tijd) - Polen zal 30 tot 45 miljard ecu moeten spenderen om de industrie aan te passen aan de strenge EU-milieunormen. Dat bedrag is de helft van het BBP van Polen. Zo staat in een studie van de Wereldbank die gisteren gepubliceerd werd door het weekblad European Voice. De Europese Commissie zal pas in juli, na het afsluiten van de onderhandelingen over de herziening van Maastricht, haar verslagen voorleggen over de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU.In haar rapport toont de Wereldbank aan hoe groot de kloof is tussen de EU-lidstaten en de kandidaat-landen uit Oost- en centraal-Europa. De Europese Commissie heeft zich tot nog toe nooit willen wagen aan officiële prognoses over de kosten van EU-toetreding voor de voormalige Oostbloklanden. Woordvoerders bij de EU-Commissie wilden gisteren niet reageren op de analyse van de Wereldbank. Ze verwezen naar de adviezen die de EU-Commissie voorbereidt tegen juli over de toetreding van voormalige Oostbloklanden.