Wereldbank wil ontwikkeling anders gaan aanpakken

(tijd) - 'Als we niet kijken naar beide zijden van de balans van een land, met andere woorden zowel naar de macro-economische en financiële realisaties als naar de sociale en humanitaire evolutie, lopen we het risico de prestaties van dat land verkeerd in te schatten en het land in zijn ontwikkeling verkeerd bij te staan.' Deze 'mea culpa' staat in een recent document van de Wereldbank dat de basis moet leggen voor een nieuwe aanpak van de ontwikkelingssamenwerking.Het nastreven van economische groei ging in het verleden te vaak ten koste van sociale ontwikkeling. Ontwikkeling is meer dan alleen maar economische groei, betalings- en handelsbalansen, en deviezenreserves. Ontwikkeling is ook vooruitgang boeken op het sociale, humanitaire en ecologische vlak en inzake deugdelijk bestuur. De Wereldbank geeft dus impliciet toe dat zij de voorbije jaren wat in gebreke bleef.