Wereldbankplan voor de Sovjetunie

WASHINGTON (reuter) - De raad van bestuur van de Wereldbank heeft een plan goedgekeurd om technische bijstand te verlenen aan de Sovjetunie en haar afzonderlijke republieken. Het plan, dat een prijskaartje van 30 miljoen dollar meekrijgt, moet de ekonomische hervormingen in de Sovjetunie ondersteunen. De Wereldbank verwacht dat Moskou in de loop van volgende week het programma zal goedkeuren. De prioriteiten liggen op de uitbouw van een sociaal opvangnet voor de minder gegoeden, de ontwikkeling van de energie-, privé- en landbouwsektor en de opleiding van ambtenaren en bedrijfsleiders.