Wereldeconomie: een andere logica, geen andere verpakking

Eigenaardig toch. Vandaag vindt de financiële en zakenwereld het nodig de mondialisering een 'menselijk gelaat' te geven. Wat gisteren nog waardeloos was in de ogen van een handvol machthebbers, die in januari in Davos bijeen waren, wordt opeens vanzelfsprekend: achter het economische raderwerk zitten mannen en vrouwen. Is er, zoals we kort na die besloten ontmoeting, die ons echter allen aanbelangt, een nieuwe tijd aangebroken of zijn het niet meer dan holle woorden om ons om de tuin te leiden?