Advertentie
Advertentie

Wereldekonomie krijgt injektie van 213 tot 274 miljard dollar

(tijd/reuter) - De financiële injektie in de wereldekonomie van het woesdag beklonken GATT-akkoord wordt door enkele internationale organizaties (OESO, Wereldbank en GATT) geraamd op 213 tot 274 miljard dollar per jaar vanaf 2002. De grootste winnaars zijn Europa en Japan, terwijl de arme voedselimporterende landen aan de verliezende kant staan.