Wereldgroei weegt op rente

De obligatiemarkt bleef onderhevig aan rentepessimisme. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakte duidelijk in zijn groeivoorspellingen voor dit en volgend jaar dat de wereldgroei toeneemt tot 3 procent voor dit jaar en zelfs tot 3,5 procent in 2000. Het onverwachte Japanse herstel is hier natuurlijk voor een flink stuk de goede boodschapper. Van initieel desastreuze groeiverwachtingen lijkt de consensus nu rond 1 procent groei te vallen. Toenemende groei is niet echt aangenaam voor de obligatiemarkten en het bleef al bij al rustig met een duidelijke beleggersappetijt voor de kortere, minder risicodragende, beleggingen.Ook Europa kreeg de nodige positieve geluiden te horen aangaande de economische ontwikkelingen. De Duitse motor komt duidelijk op gang maar al bij al is de echt Europese rentedruk uiterst beperkt. Inflatoire spanningen zijn er niet of nauwelijks. Het mag dan wel zijn dat de Spaanse en Nederlandse inflatiecijfers aan de hoge kant zitten maar in de eurozone is het gewicht van deze landen te gering om de monetaire politiek te beïnvloeden. Een officiële Europese renteverlaging lijkt niet in zicht voor het jaareinde, maar dat er opwaarts potentieel zit in het begin van volgend jaar kan niemand meer ontkennen. In het zog van deze, op termijn, opwaartse rentedruk waren langlopende obligaties niet geliefd en de Duitse referentieobligatie gaf deze week 5,20 procent rendement, een rente die zowat de hoogste was van de jongste 20 maanden.