Wereldhandel mag sociale rechten niet miskennen

BRUSSEL (tijd) - In het multilateraal handelsstelsel moet plaats gemaakt worden voor sociale bepalingen. In een deze week goedgekeurde resolutie dringt het Europees parlement hierop aan en vraagt dat de toekomstige Wereldhandelsorganizatie er werk van zou maken. Het parlement dringt erop aan dat de verdragen van de Internationale Arbeidsorganizatie door alle landen worden nageleefd, vooral de verdragen over de beperking van de kinderarbeid, over het verbod op dwangarbeid en over de vakbondsvrijheid en het kollektief overleg. Op grond van die verdragen moeten sociale bepalingen in de handelsstelsels, zowel op bilateraal als multilateraal vlak, opgenomen worden.