Wereldhandel vrijer na akkoord van 117 landen

BRUSSEL (tijd) - Nadat de twaalf EG-ministers van buitenlandse zaken gisterennamiddag in Brussel eenparig hun instemming hadden betuigd met een bilaterale overeenkomst met de VS over de liberalizering van de wereldhandel, konden de 117 landen die aan de multilaterale handelsbesprekingen (Uruguay-ronde) deelnamen, gisterenavond in Genève een algemeen akkoord over de vrijmaking van de handel goedkeuren.