Wereldhave handhaaft bod op Peachey

Het Nederlands vastgoedkantoor houdt haar bod op het Britse onroerend-goedmaatschappij Peachey ongewijzigd. Zoals eerder in deze krant werd gemeld biedt Wereldhave 612 pence per aandeel van Peachey. Peachey wees dit bod echter kordaat van de hand. Wereldhave van haar kant vindt haar bod in alle opzichten interessant en houdt het ongewijzigd. Wereldhave wacht nu af of de aandeelhouders van Peachey de 265 miljoen op dezelfde manier zullen beoordelen. Als men afgaat op de recentste cijfers die beschikbaar zijn over Peachey blijkt dat Wereldhave een behoorlijke premie wil betalen voor Peachey. De intrinsieke waarde van het Brits bedrijf wordt op 421 pence geschat terwijl Wereldhave 612 pence per aandeel wil neertellen. Het belang van Wereldhave in Peachey zou nog steeds 10,4% bedragen.