Wereldkoopvaardijvloot groeit opnieuw

(tijd) - De nieuwste cijfers van Lloyd's Register of Shipping in Londen wijzen uit dat de wereldkoopvaardijvloot dit jaar 7,1 miljoen brutoregisterton of 1,8 procent gegroeid is tegenover 1988; ze vertegenwoordigt nu 410,5 miljoen BRT. Het gaat hier om de eerste groei na de gestadige inkrimping sinds 1982, toen de wereldvloot nog 424,7 miljoen BRT groot was.