Wereldstaalproduktie vorig jaar afgenomen

(tijd) - De wereldproduktie van ruwstaal is in 1992 met 3 procent gedaald, tot 714 miljoen ton. Dit blijkt uit cijfers van het Internationale Instituut voor IJzer en Staal (IISI). Het was het derde achtereenvolgende jaar waarin de staalproduktie verminderde. In 1989 werd een hoogtepunt bereikt van 783,5 miljoen ton. De sterkste produktiedaling deed zich vorig jaar voor in de landen van het vroegere Oostblok. Daar kelderde de staalproduktie, onder invloed van de aanhoudende ekonomische malaise, met 15,4 procent tot 140,3 miljoen ton. In Japan nam de produktie af met 10,5 procent tot 98,1 miljoen ton; in de Europese Gemeenschap was er 3,6 procent achteruitgang tot 132,5 miljoen ton. De Verenigde Staten vormden een uitzondering op de neerwaartse lijn. Daar groeide de produktie met 4,3 procent tot 83,2 miljoen ton.