Advertentie
Advertentie

Wereldwijde omzet Andersen Consulting schiet naar 8,3 miljard dollar

(tijd) - Managementadviseur Andersen Consulting realiseerde in het afgelopen boekjaar een omzet van 8,3 miljard dollar tegen 6,64 miljard in 1997, een groei van 25 procent. De bedrijfstakken chemie en gezondheidszorg boekten de grootste procentuele vooruitgang, maar de belangrijkste markteenheid bij Andersen Consulting is en blijft financiële diensten met een omzet van 2,54 miljard dollar (+33%).Andersen Consulting zette sinds zijn oprichting in 1989 een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei neer van 20 procent. Met een omzet van 8,3 miljard dollar en 65.000 personeelsleden is het kantoor de grootste management- en technologieadviseur ter wereld. Met een omzet van respectievelijk 29 miljard dollar en 16,9 miljard dollar halen IBM Globale Services en EDS hogere omzetten. Een groot deel ervan heeft echter betrekking op grote uitbestedingscontracten en levering van onderhoud en programmatuur. In de twee grootste markten, de Verenigde Staten en Europa, Midden-Oosten, Afrika, India (Emeai) liepen de inkomsten op tot respectievelijk 4,7 miljard dollar (+24 procent) en 3,1 miljard dollar (+ 33 procent). Autonoom groeide de omzet in het Emeai-gebied zelfs met 36 procent. In België zag Andersen Consulting zijn adviesinkomsten met 31 procent toenemen maar de inkomsten uit outsourcing (Business Proces Management - BMP) maakten een pas op de plaats waardoor de totale omzet in België slechts met 11 procent toenam van 1,97 naar 2,18 miljard frank. Frank Guillemyn, country managing partner voor België, onderstreept dat de omzetgroei voor managementadvies groter is dan het marktgemiddelde. Andersen Consulting werkte afgelopen jaar op nationaal en internationaal vlak voor Fortis, Interbrew, De Post, Union Minière en een aantal belangrijke financiële organisaties. 'Om de groei te kunnen volgen, investeerde Andersen Consulting sterk in personeelsuitbreiding', zegt Guillemyn. Eind 1998 werkten in het Brusselse kantoor 400 medewerkers van wie er 140 werden aangeworven in 1998. Guillemyn is bijzonder verheugd dat Andersen Consulting zowel in België als in Europa bij de populairste werkgevers hoort in studentenkringen.