Werister biedt op Charbonnages de Gosson-Kessales

BRUSSEL (belga) - De Bankkommissie ontving een kennisgeving van de Belgische vennootschap Werister NV en van de Luxemburgse vennootschap Werilux SAH, waaruit blijkt dat beide vennootschappen een openbaar aankoopbod tegen kontanten willen uitbrengen op alle aandelen van de NV in vereffening Charbonnages de Gosson-Kessales (inclusief koepons nr. 31 en volgende) die de bieders nog niet bezitten en dit tegen de prijs van 400 frank per aandeel.