Wérister heeft 59,1% in Gosson-Kessales

(tijd) - De Luikse groep Wérister die van 12 tot 28 december een openbaar bod tot aankoop uitbrengt op de aandelen van de reeds jaren gesloten Luikse steenkoolmijn Gosson-Kessales (zie Tijd van 12 december), bezat reeds voor het uitbrengen van het bod 59,1 % van het kapitaal van Gosson, bestaande uit 42.500 aandelen, via de vennootschappen Wérister en de Luxemburgse financiële vennootschap Wérilux die nu respektievelijk 30,9 % en 28,2 % van Gosson bezitten.