Werken in het schermenlandschap

(tijd) - De tijd dat beeldschermwerkers hun uren doorbrachten als konijnen voor een flikkerende lichtbak van groene letters op een zwarte achtergrond, is al lang voorbij. Toch zijn de werkomstandigheden nog voor verbetering vatbaar, leert een gezondheidsenquête van de preventieve medische dienst Premed bij 13.000 werknemers. De komst van de moderne, uniforme landschapskantoren heeft het persoonlijk aanpassen van de werkomgeving er niet gemakkelijker op gemaakt, zegt de bedrijfsarts André Leplat.