Werken over de grens: welke rechter is bevoegd?

De arbeidsrechtelijke aspecten die gepaard gaan met grensoverschrijvende tewerkstelling komen weinig aan bod. Dit in tegenstelling tot de RSZ-problematiek en de fiscaliteit. Bij grensoverschrijvende tewerkstelling zijn er ingewikkelde regels die uitmaken welke nationale rechter bevoegd is in geval van conflict tussen partijen. Niet elke rechter zal zich immers zomaar bevoegd verklaren. Dit is afhankelijk van een reeks factoren zoals woonplaats, plaats van het werk, nationaliteit, uitdrukkelijke keuze. In deze bijdrage proberen we hierin inzicht te verschaffen. In een tweede bijdrage identificeren we het toepasselijke recht.