Advertentie
Advertentie

Werkervaringsprojecten voor 6.000 langdurig werklozen

(tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid over de doorstromingsprogramma's goed. Daardoor en door het Vesoc-akkoord dat de regering vorige week met de Vlaamse sociale partners sloot, kunnen vanaf volgend jaar ten minste 6.000 laaggeschoolde langdurig werklozen gedurende twaalf maanden werkervaring opdoen om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.Minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans drong er sinds maart bij de federale regering op aan een deel van de (federale) werkloosheidsuitkering te kunnen gebruiken voor het (Vlaamse) werkervaringsbeleid. Na enkele maanden van geduldig overleg is daarover een samenwerkingsakkoord tot stand gekomen. Werklozen die in een werkervaringsproject stappen, behouden een deel van hun werkloosheidsuitkering. De Vlaamse overheid legt daar nog wat bovenop. Een soortgelijke regeling is er voor bestaansminimumtrekkers.