Werkgelegenheid in Belgische banksektor nog niet onder druk

(tijd) - België is een bankiersland. Uit berekeningen van de Belgische Vereniging der Banken (BVB) blijkt dat er 98,2 bankrekeningen zijn op 100 Belgen. De Belgische banken hebben dus een krachtige "demokratizering' doorgevoerd van het bankwezen. Daarbij groeide uiteraard het personeel sterk aan. De Belgische sektor staat op een kruispunt. De kredietinstellingen hebben massaal geïnvesteerd in personeel en de vraag is nu of de investering nog kan gehandhaafd blijven. De BVB stelt in een speciale studie bij haar jaarverslag van wel.