Werkgelegenheid VSdaalt zesde maand op rij

(bloomberg/tijd) - De Amerikaanse werkgelegenheid daalde in juli voor de zesde maand op rij. Dat was een tegenvaller, want economen hadden een stijging voorspeld. Maar de activiteit van de Amerikaanse industrie verbeterde. Deze en verscheidene andere indicatoren bevestigen dat de Amerikaanse economie heropleeft, maar iets minder snel dan verwacht.