Werkgever mag werknemers niet onderwerpen aan AIDS-test

Een werkgever mag de werknemers niet onderwerpen aan een AIDS-test tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen. Bij de rekrutering van personeel is het de arbeidsgeneesheer die oordeelt of de funktie die moet uitgevoerd worden, een AIDS- test bij de sollicitanten rechtvaardigt. Wanneer een werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst seropositief wordt, mag hij als dusdanig om redenen van AIDS niet ontslagen worden. AIDS is immers geen dringende reden om te ontslaan want er is geen ernstige tekortkoming van de werknemer. Wel kan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht beëindigd worden wanneer de arbeidsgeneesheer meent dat de AIDSpatiënt definitief arbeidsongeschikt is. Tot deze besluiten kwamen professor Blanpain en Vanachter en assistente Oversteyns van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Rond het tema "Onderneming en gezondheid' organizeerde het instituut eind mei een studiedag.