Werkgevers beloven bij staking niet naar rechtbank te stappen

(tijd) - De werkgeversorganisaties beloven hun leden op te roepen niet naar de rechtbank te stappen bij sociale conflicten. De vakbonden geven de garantie geen wilde stakingen meer te organiseren. Dit kwamen de toponderhandelaars van de sociale partners gisteren overeen. Ze willen met hun akkoord de federale minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), van haar voornemen brengen om het stakingsrecht grondig te wijzigen.