Advertentie
Advertentie

Werkgevers dringen aan op de liberalisering van het spoorwegverkeer

(tijd) - De werkgeversorganisaties VBO, VEV, UWE en VOB maakten de regering een memorandum over de mobiliteit over. Ze bepleiten een liberalisatie van het spoorverkeer en meer infrastructuurinvesteringen. En in Europees verband moeten de verschillende vervoermiddelen beter op elkaar worden afgestemd.'Meer mobiliteit betekent meer welvaart', zo staat in het memorandum dat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) samen met de drie regionale werkgeversorganisaties Vlaams Economisch Verbond (VEV), Union Wallonne des Entreprises (UWE) en het Verbond van Ondernemingen in Brussel (VOB) aan de federale regering en gewestregeringen overmaakte.