Advertentie
Advertentie

Werkgevers eisen federale controle op werklozen

(tijd) - De werkgeversorganisaties VBO, VEV, VOB en UWE pleiten ervoor de controle op de werklozen weer volledig in handen van de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) te geven. Ze hekelen dat de huidige taakverdeling tussen de RVA en de regionale arbeidsmarktbemiddelaars tot een gebrekkige controle op werkonwillige werklozen leidt. De werkgevers roepen eveneens op tot invoering van een zoekplicht voor werklozen.