Advertentie
Advertentie

Werkgevers en bonden laten ook definitie van loon over aan regering

(tijd) - De sociale partners zijn er woensdag niet in geslaagd een compromis te bereiken over de invulling van de loonnorm. De werkgevers willen een zo ruim mogelijke definitie. De vakbonden eisen dat de kosten voor opleiding, brugpensioen en bestaanszekerheid buiten de marge vallen. De regering zal met andere woorden na het cijfer ook de inhoud van de loonnorm moeten bepalen.Midden december besliste de regering dat de lonen in 1997 en 1998 maximaal 6,1 procent mogen stijgen (inclusief indexering en baremieke verhogingen). De sociale partners waren er niet in geslaagd de kloof tussen hun standpunten te overbruggen: het VBO hield vast aan het absolute plafond van 5,2 procent, de vakbonden vonden dat 6,5 procent een minimum was.