Werkgevers en ondernemers missen hervorming sociale zekerheid

(tijd/belga) - Van verschillende zijden werd woensdag gereageerd op de ontwerpbegroting voor 1997 van de federale regering. Zowel het VEV als het NCMV zijn blij dat de Maastrichtnorm gehaald wordt, maar de werkgevers en zelfstandige ondernemers zijn ontgoocheld omdat de sociale zekerheid niet structureel wordt hervormd. Kritiek was er ook bij de banken en de milieubeweging.De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV ziet maar één lichtpunt in de begroting: België is geslaagd voor het toelatingsexamen van de EMU. Maar voor het eindexamen kan niet hetzelfde gezegd worden, aldus de Vlaamse werkgevers. Het VEV is teleurgesteld dat de beloofde structurele hervorming van de sociale zekerheid er niet gekomen is: de besparingen vallen hoofdzakelijk in de gezondheidszorg, en in de pensioenen heeft de regering 'de jeugd opgeofferd aan de verworven rechten van de huidige generatie'. Het gebrek aan structurele ingrepen zal zich de komende jaren wreken, weet het VEV. De organisatie berekende dat er in 1998 opnieuw 50 miljard frank zal moeten gevonden worden.