Advertentie
Advertentie

Werkgevers en vakbonden blijven verdeeld over ploegenarbeid

(tijd) - Werkgevers en vakbonden beraden zich vandaag in de Nationale Arbeidsraad over het wetsontwerp Egelmeers dat voorziet in een betere bescherming voor de ploegenarbeiders. Uit een ontwerpadvies blijkt dat de sociale partners het oneens blijven over een betere bescherming van de ploegenarbeid. Een kompromis tussen vakbonden en werkgevers zit er volgens waarnemers niet meer in.