Advertentie
Advertentie

Werkgevers krijgen vaak te maken met alcohol- en drugsgebruik op de

werkvloer. Maar u kunt er slechts binnen bepaalde grenzen tegen optreden.Een werknemer onderwerpen aan een alcohol- of drugstest is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Preventief optreden kan alleen via maatregelen van sensibilisering.Tegen de werknemer die dronken of high op het werk verschijnt kan en moet de werkgever passend optreden. Dit kan gaan van wegzending zonder loon, over een tuchtsanctie, schadevergoeding, tot ontslag om dringende reden.Een verslaving aan alcohol of drugs is een ziekte en geen fout.