Werkgevers legden lat te laag, vakbonden te hoog

Volgens de vakbonden legden de werkgevers in hun voorstellen voor een centraal akkoord 1989-90 de lat veel te laag. De werkgevers stelden daarentegen dat de vakbonden in hun amendementen de lat veel te hoog legden. Het interprofessioneel overleg blokkeerde daarop. De regering poogt nu het overleg opnieuw vlot te trekken. Bedoeling is wellicht de lat ergens tussenin de beide hoogten te leggen. Gisteren waren er reeds kontakten tussen de regering en de vakbonden; volgende week worden de werkgevers door de regeringstop ontvangen. De jongste dagen was er nogal wat onduidelijkheid over wat nu precies de voorstellen waren van werkgevers en vakbonden. Gisteren kreeg de redaktie inzage in de voorstellen van de werkgevers en de amendementen er op van de vakbonden. De voorstellen van het VBO, de middenstandsorganizaties en de Boerenbond kunnen samengevat worden in vijf punten.