Werkgevers moeten groeps-verzekeringen versneld financieren

(tijd) - De werkgevers zullen op korte termijn meer moeten betalen voor hun groepsverzekeringen. Dit is het gevolg van een aanpassing van de technische rentevoet van 7 naar 6 procent. De wijziging staat in het mini-KB leven dat minister Di Rupo op de valreep goedkeurde. Het KB voorziet ook de verlaging van de maximale gewaarborgde rente op individuele levensverzekeringen tot 3,25 procent. De levensverzekeraars worden ten slotte verplicht aanzienlijke provisies voor het lagerenterisico aan te leggen.Het mini-KB leven bevat veel vijgen na Pasen. De meeste levensverzekeraars verlaagden begin dit jaar hun rente op levensverzekeringen reeds met 1,5 procentpunt tot 3,25 procent. Een aantal groepen hield vast aan een hogere rente, meestal 3,75 procent. Het mini-KB verplicht hen nu de 3,25 procent te respecteren.