Werkgevers solidair aansprakelijk bij overgang van ondernemingen

(tijd) - Bij een overgang van ondernemingen zijn de gewezen werkgever en de nieuwe werkgever in de toekomst solidair aansprakelijk voor de sociale schulden die bestaan op het ogenblik van de overgang. Dit wordt gesteld in de KAO 32 quater die begin deze week werd goedgekeurd in de Nationale Arbeidsraad.