Werkgevers textielsektor richten opleidingsinstituut op

(tijd) - De Vrije Beroepsschool St-Jozef uit Waregem en een groep Westvlaamse (e.a.) industriëlen hebben een opleidingsinstituut opgericht dat de ambitie heeft de opleiding van tewerkgestelden in de textielsektor te vervolmaken. De school biedt in nauwe samenwerking met een aantal gevestigde industriële groepen kortlopende opleidingen aan. Het Waregem Industrie Onderwijs (WIO) is gevestigd in het hartje van de Belgische textielstreek.