Advertentie
Advertentie

Werkgevers willen sociaal overleg weer vlot trekken

BRUSSEL (tijd) - Er is te veel formalisme, ook in de wet op het concurrentievermogen. Die kan daarom niet ver meegaan in de 21ste eeuw. Het streefdoel moet zelfdiscipline zijn, dat tot stand komt in een klimaat van vertrouwen. Met die boodschap steekt Wilfried Beirnaert, directeur-generaal van het VBO, een hand uit naar de vakbonden. 'We moeten zoeken naar convergentie over een Europese en regionale dimensie voor de interprofessionele akkoorden, over de rolverdeling tussen sector en onderneming.' Die relance van het sociaal overleg moet niet midden '98 plaatsgrijpen, maar nu, vindt Beirnaert.Eind november liep het interprofessioneel overleg over een akkoord '97-'98 definitief op de klippen. Nu, een klein half jaar later, onderhandelen de sectoren volop over nieuwe CAO's. Binnen het kader van de wet op de concurrentiekracht zoals dat door de regering is vastgelegd. Het waren in de eerste plaats de werkgevers die pleitbezorger waren van deze wet. Nu lijkt het enthousiasme wat bekoeld. 'De landen waar het overlegklimaat goed is, boeken de beste resultaten op vlak van bijkomende tewerkstelling. De ideale voedingsbodem voor werkgelegenheid is vertrouwen, niet honderd en één kleine regeltjes. De hypergeformaliseerde wet op de concurrentiekracht moet daarom worden aangepast', stelt Beirnaert in een gesprek met de redactie.