Werkgeversorganizaties vragen samenwerking inzake exportpromotie

(tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de drie regionale werkgeversorganizaties Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV), Union Wallonne des Entreprises (UWE) en Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) bepleiten in een gezamenlijke mededeling een grotere samenwerking tussen tussen federale en regionale overheid inzake handelspromotie. De werkgeversorganizaties stellen dat zij de toestand inzake uitvoerpromotie op de voet blijven volgen en om de zes maanden een stand van zaken zullen opmaken.