Werkgroep onderzoektMinderhedenconventie

(belga) - De Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid besliste donderdag een werkgroep samen te stellen om een definitie te zoeken voor het begrip nationale minderheid, met het oog op de ratificatie van de conventie van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden. Ons land ondertekende de conventie eind juli 2001, in ruil voor de steun van de PSC-oppositie aan het Lambermontakkoord.België maakte wel voorbehoud. De conventie, die nog moet worden geratificeerd, mag geen afbreuk doen aan de Belgische grondwet en de taalwetten. Er werd ook afgesproken dat de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid het begrip nationale minderheid zou invullen. Om die klus te klaren, werd donderdag een werkgroep opgericht.De federale overheid vaardigt professor Scholsem van de universiteit van Luik en Barthold Schutyser, kabinetsadviseur van vice-premier Johan vande Lanotte (sp.a), af.Het Vlaams gewest stuurt Matthias Storme, gewezen voorman van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), en Jan Velaers van de Universiteit Antwerpen.Het Waals Gewest stuurt Jean-Christophe Peterken, ex-kabinetschef van minister-president Jean-Claude van Cauwenberghe (PS), en Marc Uyttendaele.De Franse Gemeenschap vaardigt Kim Moric af, gewezen kabinetsmedewerker van minister-president Hervé Hasquin (PRL), en Anne Emmanuelle Bourgaux.Het Brussels Gewest zendt VLD-expert Manu van den Bossche en professor Vandroogenbroeck van de Facultés Saint-Louis.