Werkgroep verkiezingsuitgaven bereikt algemeen akkoord

(tijd) - Met het akkoord over de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen heeft de parlementaire werkgroep verkiezingsuitgaven zijn werkzaamheden beëindigd. De werkgroep zal nu de resultaten voorleggen aan de parlementaire kontrolekommissie inzake partijfinanciering waarna de voorstellen zullen worden ingediend. Voor de regeling voor de Europese verkiezingen dringt de tijd immers. Er is wel in een overgangsbepaling voorzien zodat de nieuwe wet onmiddellijk van kracht kan worden.