Advertentie
Advertentie

Werkgroep wil Boelwerf-terreinen desnoods verkopen als villagrond

(tijd) - Op initiatief van de Intercommunale Land van Waas is een speciale werkgroep-Boelwerf opgericht die zich buigt over de bestemming van de 85 ha gronden van de failliete scheepswerf in Temse. In de werkgroep zitten zowel Gimvindus als Begemann. Beide zijn elk voor de helft eigenaar van de terreinen. Het probleem van de onverdeeldheid raakt niet opgelost. De werkgroep zoekt naar een oplossing. Daarbij wordt zelfs rekening gehouden met een verkaveling van de terreinen tot villagrond.Omdat de Boelwerf-terreinen op het gewestplan staan ingekleurd als industriegebied, vergt een verkaveling tot villagrond een bijzonder plan van aanleg. De gemeente zou daar in principe niet tegen zijn, maar dan wel nadat alles is geprobeerd om nieuwe industriële en/of bedrijfsactiviteiten naar Temse te halen. Uitzoeken of dat kan - en onder welke voorwaarden - is de eerste opdracht van een werkgroep die woensdag voor de eerste keer vergaderde. In de werkgroep zitten de intercommunale, de gemeente Temse, de GOM, afgevaardigden van de ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën. Opvallend is de aanwezigheid van zowel Gimvindus als Begemann. Bij Gimvindus waren alle verantwoordelijken woensdag 'buitenshuis in vergadering', zodat geen toelichting kon worden bekomen.