Werking in de praktijk

Het leven van een minionderneming loopt van september tot mei, gedurende twee tot drie uur per week. Na de keuze van een product en een naam, wordt de structuur van de onderneming vastgelegd. Bij geheime stemming kiezen de jongeren een gedelegeerd bestuurder, een technisch directeur, een commercieel directeur, een administratief directeur en een financieel directeur. Elk van hen is telkens verantwoordelijk voor de 'personeelsleden' van hun departement. In het midden van het boekjaar veranderen de jongeren van functie en van departement en worden er nieuwe directeurs verkozen. Het financieel departement moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de BTW, de RSZ-bijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de belasting op het resultaat tijdig aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen overgemaakt worden. De VZW neemt in het hele proces van de miniondernemingen dus de taak van de overheid over.