Advertentie
Advertentie

Werking Raad voor Mededinging dreigt eind april stil te vallen

(tijd) - De werking van de Raad voor Mededinging, het administratief rechtscollege dat concurrentievervalsing moet voorkomen en bestraft, dreigt stil te vallen. Het mandaat van de leden vervalt op 28 april en de meesten van hen zijn niet bereid in de huidige voorwaarden en omstandigheden een nieuw mandaat op te nemen. De beloofde wetswijziging die een einde zou moeten maken aan de malaise in de Raad, is er na twee jaar nog altijd niet.De Raad voor de Mededinging werd opgericht door de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, die op 1 april 1993 van kracht werd. De twaalf effectieve en twaalf plaatsvervangende leden van de Raad, deels magistraten, deels experts, werden voor zes jaar benoemd.