Werkloosheid Australië op hoogste peil in 8 jaar

CANBERRA (reuter) - Eind september zat 10,2 procent van de Australische beroepsbevolking zonder werk tegenover 9,8 procent in augustus en 7,4 procent in september 1990. De werkloosheid staat daarmee op haar hoogste peil sinds september 1983. Het aantal werklozen steeg van 631.300 eind september vorig jaar tot 872.100 eind vorige maand. Het aantal werkende Australiërs viel terug van 7,87 miljoen in september 1990 tot 7,71 miljoen eind vorige maand.