Advertentie
Advertentie

Werkloosheid daalde in 1996 vooral in Vlaanderen

(tijd) - Eind december 1996 waren er in ons land nog 459.338 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, wat neerkomt op een daling van 45.507 eenheden of 9 procent tegenover eind 1995. Het aantal werklozen daalde wel veel sterker in Vlaanderen dan in Brussel of Wallonië. En niet minder dan drie kwart van de daling wordt veroorzaakt door een statistische operatie: het niet langer meetellen van oudere werklozen.Dat blijkt uit de nationale werkloosheidscijfers voor december 1966 die door minister van Arbeid Smet werden bekendgemaakt. Op maandbasis is het aantal volledig werklozen in december wel gestegen. Er waren er 1,3 procent of 6.003 meer dan eind november. Maar die toename is een seizoensgebonden fenomeen.