Werkloosheid in Vlaanderen blijft stabiel op hoog niveau

(tijd) - De Vlaamse werkloosheid blijft stabiel op een hoog niveau. Maar achter die stabilisering gaan zeer uiteenlopende tendensen schuil. Terwijl het aantal vrouwelijke en kortdurend werklozen tijdens het afgelopen jaar afgenomen is, is het aantal mannelijke en langdurig werklozen blijven stijgen. Dat blijkt uit de cijfers over de evolutie van de werkloosheid tijdens de maand januari die gisteren door de Vlaamse minister van Tewerkstelling Kelchtermans gepubliceerd werden.