Advertentie
Advertentie

Werkloosheid is grootste probleem in Denemarken

(reuter/tijd) - De Deense ekonomie is fundamenteel gezond en kan de komende jaren dan ook rekenen op een fraaie ekonomische groei bij een aanhoudend lage inflatie. De voorziene BBP-groei van 4 procent dit jaar en 3,5 procent in 1995 tegenover 1,2 procent in 1993 draagt bij tot de vermindering van de hoge werkloosheid. Toch blijft die wegens de gestegen strukturele werkloosheid Denemarkens grootste probleem.Dit schrijft de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar gisteren gepubliceerd ekonomisch rapport over Denemarken. Volgens de OESO stoelt de Deense ekonomische heropleving op een stabiel monetair en wisselkoersbeleid, gezonde openbare financiën, een relatief lage rente en een expansief begrotingsbeleid waardoor de reële inkomens sterk zijn toegenomen.