Werkloosheid Japan schiet omhoog

(tijd/kyodo) - De werkloosheid in Japan is in september met het hoogste tempo sinds maart 1967 gestegen. Vorige maand zat 5,3 procent van de Japanse beroepsbevolking zonder werk tegenover 5 procent in augustus. De werkloosheidscijfers, die gelden als een achterlopende macro-economische indicator, wijzen erop dat de situatie al in september dramatisch verslechterde.