Werkloosheid steeg licht in drie gewesten

(tijd) - Eind juni waren er in België 394.670 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, van wie 162.750 mannen en 231.920 vrouwen. Dat zijn er 2.746 of 0,7 procent meer dan eind mei. Er kwam in juni slechts één mannelijke werkloze bij tegenover 2.745 vrouwen. In alle drie de gewesten was er een stijging: in Wallonië was die in absolute cijfers het grootst met 1.750, gevolgd door Vlaanderen (+553) en Brussel (+443).