Werkloosheid steeg vorige maand in alle gewesten

(tijd) - Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) in België steeg in januari met 9.192 eenheden tot 364.184 eenheden. Het gaat om een seizoensgebonden stijging, die evenwel aanzienlijk hoger is dan de voorgaande jaren. De werkloosheidsgraad bedraagt hiermee 10,7 procent.